Υπηρεσίες

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παροχή φορολογικών συμβουλών, Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Δημιουργία επιχειρησιακής ταυτότητας, Έρευνα αγοράς, Στρατηγικός σχεδιασμός

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων, Πληροφοριακή οργάνωση λογιστηρίων

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οργάνωση λογιστηρίων, Λογιστική τήρηση βιβλίων

Εκπαίδευση-Επιμόρφωση

Η εταιρία οργανώνει κατά περιόδους επιχειρησιακά σεμινάρια με θεματολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς

πελατολόγιο σε όλη την δυτική μακεδονία

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

Προσφερουμε ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες μιας επιχείρησης

R

Συστήματα Διαχείρισης

Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρησης Ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 14000, HACCP κ.α.)

R

Εταιρική Ταυτότητα

Κατασκευή και Προώθηση Ιστοσελίδων, Internet Marketing, Affiliate Marketing, Διαφημίσεις Adwords κ.α.

R

Υπηρεσίες Εξαγωγών

Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για ανεύρεση νέων πελατών είναι πλέον αναγκαιότητα για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Πελάτες

Έργα

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνία